Tatry climbing

22 grudnia, 2012

Śmiertelny wypadek na Małym Kieźmarskim Szczycie

W czasie wspinaczki na Małym Kieżmarskim Szczycie po słowackiej stronie Tatr lawina porwała taternika.

Do wypadku doszło wieczorem w sobotę. Taternik z lawiną spadł ok. 60 metrów. Na miejsce wypadku wyruszyli ratownicy Horskiej Zachrannej Służby.

Wspinaczkę utrudniały lawinowe deski, przez które ratownicy musieli zmieniać trasę i pojedynczo pokonywać żleby. Na miejsce ratownicy dotarli oświetlając drogę reflektorami. 41-letni słowacki taternik zginął na miejscu.

Wczoraj po polskiej stronie Tatr pod Cubryną ratownicy TOPR odnaleźli zwłoki 18-letniego wspinacza, którego porwała lawina. We wtorek w wypadku lawinowym pod Świnicą zginął 26-latek.

Źródło: tygodnikpodhalanski.pl

Informacja Horskej záchrannej služby w języku słowackim:

Dňa 22. 12. 2012 v podvečerných hodinách slovenská horolezkyňa oznámila výpadok horolezca v masíve Malého Kežmarského štítu. Pri výstupe v oblasti Nemeckého rebríka si pravdepodobne odtrhol doskovú lavínu s ktorou spadol jednu celú lanovú dĺžku, teda približne 60 metrov. Prvá pohotovostná skupina šiestich záchranárov HZS okamžite odišla do doliny Zeleného plesa. Pomocou pásového vozidla v spolupráci s chatárom vyviezli so sebou v krátkom čase materiál na spust dolu stenou a prostriedky na zaistenie stanovišťa. Druhá podporná skupina záchranárov HZS vyniesla materiál na zabezpečenie rebríka – rampy, ktorá pod strmým uhlom pretína celú severnú stenu Malého Kežmarského štítu. Postupne začali záchranári prvej skupiny vystupovať Nemeckým rebríkom k miestu nehody, ktorý však predtým museli zafixovať kvôli nafúkaným snehovým doskám. Aj výstup hore stenou komplikovali snehové dosky, kvôli ktorým museli často meniť výstupovú trasu a pri prechode žľabov prechádzali vždy po jednom, aby daný žľab nazaťažili. Pomaly postupovali hore až kým za pomoci reflektora nenašli postihnutého. Po príchode na miesto nehody zistili, že zranenia slovenského lezca boli nezlučiteľné so životom. Telo 41 – ročného muža bolo následne nabalené na transportný prostriedok UT 2000 a s dvoma záchranármi bolo pomocou lán Dynemaa spustené dolu stenou. Pri spuste dlhom približne 350 metrov výrazne dopomohla navigácia ostatných záchranárov a celá nočná záchranná akcia napriek nástrahám zimy prebehla veľmi rýchlo. Po piatich hodinách od nahlásenia zahájila pozemná skupina záchranárov HZS transport nebohého na Chatu pri Zelenom plese, odkiaľ už bol dopravený do márnice v Ždiari.

Źródło: hzs.sk

http://www.james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=7800&akcia=1

28 grudnia, 2011

Wypadek na północnej ścianie Małego Kieżmarskiego Szczytu

Informacja Horskej záchrannej služby w języku słowackim:

Dňa 28. 12. 2011 v poobedňajších hodinách prostredníctvom tiesňovej linky 18300 nahlásil poľský lezec výpadok svojho spolulezca v severnej stene Malého Kežmarského štítu, v oblasti pod Weberovkou. S mužom sa uvoľnil skalný blok, ktorý mu preťal jedno lano. Spadol približne 30 metrov pod stenu, následkom čoho utrpel mnohopočetné poranenia a pomliaždeniny celej ľavej strany tela, no v čase oznámenia úrazu bol pri vedomí. Na miesto udalosti bola privolaná posádka VZZS z Popradu aj so záchranárom HZS na palube. Po prílete lekár spolu so záchranárom HZS boli vysadení pod stenou spolu s materiálom, kde postihnutého ošetrili, zafixovali a pripravili na transport vrtuľníkom, pred ktorým však musel byť vykonaný spust na celú dĺžku lana, pretože postihnutý sa nachádzal blízko pri stene. Následne bol pri chate pri Zelenom plese naložený na palubu vrtuľníka a transportovaný do popradskej nemocnice.

Żródło: hzs.sk

27 września, 2010

Akcja HZS w ścianie Małego Kieżmarskiego Szczytu

Prawie 40 godzin w ścianie Małego Kieżmarskiego Szczytu tkwił polski taternik. Był ranny i nie mógł zejść o własnych siłach.

W sobotę 25 września przed godz. 21 słowaccy ratownicy – za pośrednictwem telefonu alarmowego „112” – otrzymali informację, że w ścianie Kieżmarskiego Szczytu czeka na pomoc polski taternik. Zranił nogę, kiedy wracał ze wspinaczki na Kieżmarski Szczyt. Pomoc wezwała jego partnerka. Dyżurny słowacki ratownik połączył się telefonicznie z poszkodowanym taternikiem, który potrafił tylko powiedzieć, że spadł ok. 30 metrów i znajduje się gdzieś między Huncowskim a Kieżmarskim Szczytem. W sobotę wieczorem ratownicy poszukiwali mężczyzny w rejonie Kieżmarskiego Szczytu, ale z powodu złych warunków atmosferycznych i gęstej mgły nie znaleźli go. W akcji brali udział zawodowi ratownicy i ochotnicy. W niedzielny ranek dołączyły do nich kolejne grupy ratownicze. Około godziny 9 napotkali czeskich turystów, którzy potwierdzili, że w sobotę wieczorem pod Kieżmarskim Szczytem widzieli wspinających się taterników. Godzinę później na szlaku między Łomnickim Stawem a Rakuską Czubą jeden z ratowników spotkał przemokniętą i wychłodzoną partnerkę wspinacza, która nie potrafiła powiedzieć, skąd i którędy schodziła. Polka została przetransportowana do Starego Smokowca. Tymczasem innym ratownikom udało się nawiązać kontakt głosowy z rannym mężczyzną. Było to w rejonie grani wiodącej z Małego Kieżmarskiego Szczytu w kierunku Rakuskiej Czuby. Okazało się, że podczas zejścia z Kieżmarskiego Szczytu para polskich taterników pomyliła drogi – nieoczekiwanie znaleźli się w ścianie Małego Kieżmarskiego Szczytu, która jest najwyższą ścianą wspinaczkową w Tatrach (ok. 900 m).

Stan taternik był poważny, więc ratownicy, po udzieleniu mu pierwszej pomocy, za pomocą lin wyciągnęli go na grań, następnie przetransportowali do Huncowskiej Doliny, a stamtąd nad Łomnicki Staw i kolejką zwieźli do Tatrzańskiej Łomnicy. Deszcz i gęsta mgła w Tatrach Wysokich nie pozwoliły na użycie śmigłowca.

Polski taternik tkwił w ścianie Małego Kieżmarskiego Szczytu 38 godzin. Spędził tam 2 noce. W akcji, która trwała bez przerwy 47 godzin, brało udział 88 ratowników zawodowych i ochotników, a także 4 psy ratownicze.

Źródło: tygodnikpodhalanski.pl

Informacja Horskej záchrannej služby w języku słowackim:

27.9.2010 – 38 hodín v severnej stene Malého Kežmarského štítu

Dňa 25.09.2010 o 20:50 hod. bola HZS požiadaná prostredníctvom tiesňovej linky „112“ o pomoc pre poľského horolezca, ktorý si počas zostupu z Kežmarského štítu poranil dolnú končatinu a nebol schopný samostatne zostúpiť. Úraz bol súčasne nahlásený aj na oblastné stredisko HZS Vysoké Tatry prostredníctvom poľských kolegov z TOPR-u, ktorí boli rovnako o nehode informovaní. Službukonajúci príslušník sa následne spojil s postihnutým, avšak ten okrem informovania o asi 30 m dlhom páde, nevedel presne definovať, kde sa so spolulezkyňou medzi Huncovským a Kežmarským štítom nachádzajú. Záchranári HZS Vysoké Tatry odišli v sobotu vo večerných hodinách do oblasti Kežmarského štítu. Počas pátrania po postihnutom v nočných hodinách stretli v teréne zostupujúceho maďarského turistu spolu s 13-ročným dievčaťom, ktorí schádzali po magistrále. Turista informoval záchranárov, že videl v podvečerných hodinách dvojicu horolezcov na vrchole Kežmarského štítu. Oblasť prehľadávali do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa, avšak pre pretrvávajúce zlé poveternostné podmienky sprevádzané hustou hmlou s minimálnou viditeľnosťou – neúspešne. Ráno na druhý deň boli postupne do akcie nasadzované ďalšie skupiny záchranárov zo všetkých oblastných stredísk HZS a dobrovoľní záchranári HZS. O 9:05 hod. dvaja českí horolezci oznámili na dispečing HZS Vysoké Tatry, že videli sobotu podvečer okolo 17:00 hodiny dvojicu poľských horolezcov pod Kežmarským štítom. O hodinu neskôr stretla jedna zo záchranných skupín HZS na turistickom chodníku medzi Skalnatým plesom a Veľkou Svišťovkou spolulezkyňu postihnutého, ktorá sa rozhodla zísť na turistický chodník a priviesť záchranárov na miesto nešťastia. Nanešťastie, nevedela presnejšie povedať, kadiaľ zostupovala. Záchranári HZS premočenú, mierne podchladenú lezkyňu odprevadili do budovy HZS v Starom Smokovci a následne pokračovali v pátraní v oblasti Kežmarského štítu až do pondelkového rána. Okolo 10:00 hodiny sa im podarilo získať hlasový kontakt s postihnutým v oblasti hrebeňa vedúceho z Malého Kežmarského štítu na Veľkú Svišťovku, avšak pre pretrvávajúcu hmlu sa k horolezcovi dostali až o hodinu neskôr. Postihnutý sa nachádzal v severnej stene Malého Kežmarského štítu, teda v úplne inej lokalite, ako horolezci opísali, čo znemožnilo jeho rýchle nájdenie. Tu prečkal dve noci a dokopy strávil v nehostinných podmienkach a nedostatočnej výstroji približne 38 hodín. Pacientovi bola okamžite poskytnutá prvá pomoc. Vzhľadom na fakt, že sa nachádzal vo vážnom stave silne podchladený, bol prostredníctvom technických pomôcok a lán Dyneema vytiahnutý na hrebeň a následne spustený do Huncovskej dolinky. Záchranári HZS ho odtiaľ z dôvodu bezpečnejšieho presunu postupne transportovali na Skalnaté pleso a do Tatranskej Lomnice, kde ho prevzala posádka RLP . Záchrannej akcie sa zúčastnilo 88 príslušníkov a dobrovoľných záchranárov HZS spolu so 4 špeciálne cvičenými psami. Záchranná akcia, ktorá trvala nepretržite približne 47 hodín, dopadla úspešne napriek nepriazni počasia a pochybeniam, ktorých sa poľskí horolezci v teréne dopustili. Poďakovanie patrí všetkým záchranárom, ktorí sa záchrannej akcii zúčastnili, zachovali sa absolútne profesionálne a napriek dlhému času od nahlásenia nešťastia nepoľavili v pátraní a verili, že horolezca môžu zachrániť. Vďaka patrí aj PZ SR za pomoc pri lokalizácii postihnutých a pracovníkom TMR, ktorí umožnili prevoz záchranárov a postihnutého aj mimo pracovných hodín.

Żródło: hzs.sk

14 lutego, 2010

Lawina z Małego Kieżmarskiego Szczytu

W niedzielę (14.02) na Małym Kieżmarskim Szczycie w Tatrach Słowackich pod lawiną zginął litewski taternik.

Zejście lawiny obserwowała grupa słowackich taterników. Natychmiast dotarli na jej miejsce. Niestety jeden z litewskich taterników, który wyzwolił lawinę spadł ze śniegiem ok. 300 metrów w dół i zginął na miejscu. O wypadku zostali powiadomieni ratownicy Horskiej Zachrannej Służby.

Dwóch pierwszych razem z psami przyleciało na miejsce wypadku śmigłowcem. Pozostali ratownicy dotarli tam ze schroniska nad Zielonym Stawem. W lawinie nikt więcej nie ucierpiał.

Źródło: tygodnikpodhalanski.pl

Informacja Horskej záchrannej služby w języku słowackim:

14.2.2010 – Lavínové nešťastie pod Malým Kežmarským štítom

Dnes popoludní došlo pod Malým Kežmarským štítom k pádu lavíny. Lavínu spozorovali náhodní slovenskí horolezci, ktorí sa nachádzali v blízkosti. Okamžite šli na miesto, kde našli jedného postihnutého už bez známok života. Nakoľko nevideli koľko osôb bolo lavínou zasiahnutých, okamžite požiadali o pomoc HZS prostredníctvom tiesňovej linky „18 300“ a začali s prehľadávaním lavínišťa. O súčinnosť bol požiadaný vrtuľník VZZS, ktorý v krátkom čase dopravil dvoch psovodov HZS so psami na miesto nešťastia a následne sa vrátil pre ďalších záchranárov HZS. Tí pokračovali v pátraní. Ďalšia skupina záchranárov postupovala na Chatu pri Zelenom plese z Bielej vody. Medzitým zostúpili dole všetci horolezci, ktorí sa nachádzali v blízkosti miesta nehody. Po vyzistení podrobnejších informácii o nehode vysvitlo, že lavínu uvoľnil jeden z dvojice litovských horolezcov, ktorá liezla v blízkosti Nemeckého rebríka. Prvolezca lavína strhla. Počas pádu sa pretrhlo lano medzi ním a jeho spolulezcom, ktorý zostal na mieste. Ďalší z ich skupiny sa nachádzali v tom čase na Nemeckom rebríku. Všetci boli v poriadku. Záchranári HZS transportovali telo nebohého do doliny a následne do márnice v Ždiari. Záchranné tímy HZS sa vrátili na základňu v Starom Smokovci o 21:15 hod. Tohto roku je to už tretia lavínová nehoda, no žiaľ prvá s tragickým koncom.

Żródło: hzs.sk

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.